ANTSTOLIO VEIKLA

ANTSTOLIO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

Antstolis privalo atlikti įstatymų nustatytas funkcijas. Atliekant įstatymų nustatytas funkcijas antstolis veikia kaip valstybės įgaliotas asmuo.

Antstolio Nikolajaus Alenino veiklos teritorija, kurioje atliekamos įstatymų nustatytos antstolio funkcijos, sutampa su Kauno apylinkės teismo Jonavos ir Kėdainių rūmų veiklos teritorija.

VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ VYKDYMAS

Vykdomųjų dokumentų vykdymas – tai pagrindinė antstolio funkcija.

Vykdant vykdomuosius dokumentus antstolis įstatymų nustatytais atvejais gali:

 • areštuoti ir/ar aprašyti skolininko turtą;
 • taikyti priverstinio vykdymo priemones.

Vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo:

 • jeigu skolininkas yra fizinis asmuo:
  • pagal šio asmens gyvenamąją vietą;
  • pagal jo turto buvimo vietą;
  • pagal jo darbo vietą.
 • jeigu skolininkas yra juridinis asmuo:
  • pagal šio juridinio asmens buveinės vietą;
  • pagal jo turto buvimo vietą.

KITOS ANTSTOLIO FUNKCIJOS

Be vykdomųjų dokumentų vykdymo antstolis atlieka ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas:

 • teismo pavedimu konstatuoja faktines aplinkybes;
 • teismo pavedimu perduoda ir įteikia dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

ANTSTOLIO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas:

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMAS

Paslauga gali būti teikiama tik pagal atskirą sutartį su antstoliu.

DOKUMENTŲ PERDAVIMAS IR ĮTEIKIMAS

Paslauga gali būti teikiama tik pagal atskirą sutartį su antstoliu.

TARPININKAVIMAS VYKDANT TURTINES PRIEVOLES

Paslauga gali būti teikiama tik pagal atskirą sutartį su antstoliu.

TEISINES KONSULTACIJOS

Paslauga gali būti teikiama tik pagal atskirą sutartį su antstoliu.