ANTSTOLIO VEIKOS TERITORIJA

Antstolių įstatymas 26 straipsnis. Antstolio veiklos teritorija 1. Antstolio veiklos teritorija sutampa su vienos ar kelių apylinkių teismų veiklos teritorija. Antstolio veiklos teritoriją nustato teisingumo ministras

Antstolio Nikolajaus Alenino veiklos teritorija sutampa su Kauno apylinkės teismo JONAVOS ir KĖDAINIŲ rūmų veiklos teritorija.

Antstolis vykdymo veiksmus atlieka antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Teisės aktų nustatytais atvejais pradėtus vykdymo veiksmus antstolis gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jeigu tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą. Civilinio proceso kodekso 590 str. 5 d. nustatytais atvejais sprendimo vykdymas gali būti pavestas kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui arba kuriam nors kitam kitos apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui.