ANTSTOLIO DEPOZITINĖ SĄSKAITA

Antstolių įstatymas 41 straipsnis. <…> 2. Teisės aktų nustatyta tvarka antstolis turi atskirą depozitinę sąskaitą (sąskaitas) bei kitų sąskaitų. 3. Antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios …

Sąskaita:

LT327300010157797043

Bankas:

Swedbank AB

banko kodas 73000

SWIFT HABALT22

Gavėjas:

Antstolis Nikolajus Aleninas

Pagal Antstolių įstatymo 41 str. 3 d. antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali būti naudojamasi, disponuojama, į jas negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal antstolio prievoles, taip pat dėl jų negali būti sudaromos indėlių sutartys.

Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme ir Sprendimų vykdymo Instrukcijoje.

Į antstolio depozitinę sąskaitą įnešamos, pervedamos ar įmokamos:

  • sumos, gautos pagal vykdomuosius dokumentus,
  • sumos, gautos teisės aktų nustatyta tvarka realizavus skolininko turtą,
  • iš skolininko išieškomos vykdymo išlaidos,
  • išieškotojo ar skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, kurias antstolis, atlikdamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems asmenims (areštuoto turto saugojimo ir pervežimo, atlyginimo ekspertams ir vertėjams, banko pavedimams, mokamiems paklausimams ir kt.).