VYKDOMOJO DOKUMENTO PATEIKIMAS VYKDYTI

Vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti gali pateikti:

 • išieškotojas ar jo atstovas,
 • vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija ar pareigūnas.

Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą:

kartu pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti

Prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas (jo įgaliotas atstovas):

 • nurodo ar pageidauja tik elektroninių ryšių priemonėmis gauti ir tuos procesinius dokumentus, kurie, vadovaujantis CPK nuostatomis, turi būti įteikiami registruotąja pašto siunta,
 • pateikiant vykdomąjį dokumentą dėl pinigų sumų išieškojimo:
  • nurodo jam žinomus skolininko gyvenamosios vietos ar buveinės duomenis,
  • nurodo pinigų sumą, kurią reikia išieškoti iš skolininko,
 • pateikiant notaro išduotą vykdomąjį įrašą dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, nurodo savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo,
 • pateikiant vykdyti elektroninį vykdomąjį dokumentą, patvirtina, kad pateikiamas vykdyti elektroninis vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti, o jeigu vykdyti pateikia jį pakartotinai, – kartu privalo pateikti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis dokumentas.

Jeigu prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas nurodo, kad nepageidauja procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto (kurjerių) išlaidas, susijusias su rašytinių procesinių dokumentų įteikimu išieškotojui, apmoka išieškotojas ir šios vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos.

sumoka antstoliui administravimo išlaidas, išskyrus Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas išimtis

Vykdomuosius dokumentus vykdyti antstolis Nikolajus Aleninas priima, kai išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT327300010157797043 išankstiniu mokėjimu sumoka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio administravimo išlaidas, išskyrus Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytus atvejus.

Jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą, sumokėtos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui (jo atstovui).

Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, administravimo išlaidų neapmoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytus atvejus.

Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti:

 • per Antstolių informacinę sistemą, – kai vykdomasis dokumentas dėl pinigų sumų išieškojimo yra elektroninis;
 • Lietuvos antstolių rūmams, – kai vykdomasis dokumentas dėl pinigų sumų išieškojimo yra rašytinis;
 • antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra vykdomojo dokumento vykdymo vieta, – kai vykdomasis dokumentas priskirtinas bet kuriai Sprendimų vykdymo instrukcijos 120 punkte nurodytai vykdomųjų dokumentų kategorijai (pvz. nepiniginio pobūdžio), arba kuriame, be šiame punkte nurodytų veiksmų, taip pat nurodyta išieškoti pinigų sumas.

Vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Informacija parengta pagal 2021-01-01 dienai įsigaliojančias (galiojančias) teisės aktų nuostatas.