Kaip pasinaudoti pašalpa ar atlyginimu, jei banko sąskaitą areštavo antstolis?

Pirmiausia reikėtų pasiimti savo sąskaitos išrašą banke ar kitoje kredito įstaigoje. Iš lėšas išmokančių institucijų reikėtų gauti pažymas, patvirtinančias lėšų pobūdį. Pažymas apie gaunamas pensijas ar pašalpas (įskaitant bedarbio pašalpą) išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriai. Pažymas apie paskirtas socialines išmokas išduoda savivaldybių socialinės paramos skyriai. Dirbantys asmenys pažymas apie darbo užmokestį gali gauti darbovietėse.

Banko sąskaitos išrašą ir pažymą apie gaunamų lėšų pobūdį būtina pateikti išieškojimą vykdančiam antstoliui, o kai skolų yra daugiau ir jas išieško keletas antstolių – visiems išieškojimą vykdantiems antstoliams.

Jeigu tokia informacija anstoliams laiku pateikiama, išieškojimas į socialinei paramai skirtas lėšas nėra nukreipiamas, o išieškojimas iš darbo užmokesčiui prilygintų pajamų vykdomas dalimis (skolai dengti neišskaitoma visa lėšų suma). Pagal Civilinio proceso kodekso 733 straipsnį išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų antstolio nurodymu vykdo darbdaviai ir kitos lėšas išmokančios institucijos. Kodekso 736 straipsnis užtikrina, kad skolos padengimui gali būti naudojama tik nustatyta pajamų dalis, kitą dalį paliekant asmens reikmėms.

Nuo skolų išieškojimo apsaugotos pinigų sumos yra išvardintos Civilinio proceso kodekso 739 straipsnyje. Tai kompensacijos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kompensacijos už nenormalias darbo sąlygas, tarnybinėms komandiruotėms bei persikėlimui į kitą darbo vietą skirti pinigai, valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos, išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą, laidojimo pašalpos, išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai, taip pat išeitinės išmokos. Tačiau reikėtų žinoti, jog iš bedarbio pašalpos ir kitų laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų gali būti išieškomas išlaikymas (alimentai) bei teismo priteistos nusikaltimu padarytos žalos sveikatai, ar žalos atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimas.

Nuo rugsėjo 14 d. pradėjus veikti naujai Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai, skolininkų lėšų skirstymas išieškotojams bus automatizuotas. Tačiau duomenys apie socialines išmokas ir darbo užmokestį į šią sistemą dar nepateks, todėl skolininkų pareiga pateikti informaciją antstoliams išlieka. Ateityje, sukūrus sąsają su Socialinės paramos šeimai informacine sistema, duomenys apie lėšas, iš kurių išieškoti negalima, į Antstolių informacinę sistemą pateks internetu. Šių duomenų pagrindu antstoliai kiekvienam asmeniui sistemoje priskirs atitinkamas sumas, kuriomis pašalpų ir išmokų gavėjai galės laisvai disponuoti nustatytą laikotarpį. Kai kurių dabar reikalingų pažymų teikti antstoliams nebereikės.

Registrų centro sukurta Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema visiems išieškotojams – tiek valstybės institucijoms, tiek įmonėms ar fiziniams asmenims – sudarys vienodas galimybes atgauti skolas. Sistema duomenis apie piniginių lėšų apribojimą tvarkys centralizuotai: perduos bankams apribojimo bei nurašymo nurodymus ir proporcingai paskirstys skolininko lėšas išieškotojams.

Nurašymo nurodymus sistemai teiks antstoliai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos muitinė ir SODRA. Naująją sistemą pasiekia Nacionalinės teismų administracijos, Centrinės hipotekos įstaigos, Gyventojų registro bei Juridinių asmenų registro duomenys. PLAIS su Lietuvoje veikiančiais komerciniais bankais bei kredito unijomis susieta per Lietuvos banko LITAS-KART sistemą.

Šaltinis:
Asociacija Lietuvos antstolių rūmai
http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1013/articlepage/0/articleid/3060